ก่อตั้งในปี 2525

Success With Integrity

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

ก่อตั้งในปี 2525

Success With Integrity

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

ก่อตั้งในปี 2525

Success With Integrity

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

เป็นผู้นำการลงทุนในโรงแรมและรีสอร์ทในประเทศไทยและอาเซียน

เป็นเจ้าของโรงแรม
52 โรงแรม
7,328 ห้อง

เป็นพันธมิตรกับ
5 โรงแรม
ระดับโลก

เป็นผู้บริหารโรงแรมรวม
9แบรนด์

ราคาล่าสุด
ERW

+0.05

8.30

0.61%

ราคาปิดก่อนหน้า - ราคาเปิด 0 - 8.20

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 9.00 - 4.40

สูงสุดวันนี้ - ต่ำสุดวันนี้ 8.45 - 8.20

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 6,484,400

ปรับปรุงเมื่อ : 22 กุมภาพันธ์ 2561 19:24

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2559

เอกสารนำเสนอ

Quarterly Meeting: ไตรมาส 3 ปี 2560

Grand Hyatt Erawan Bangkok

Unlock extraordinary experiences and Immerse yourself in the luxury and refinement